UKRAINIAJ POPOLAJ KANTOJ (2 verkoj)

Traduko de T. Auderskaja

BRODITA  VIŜTUKO


Kara mia patrin’,

Ploris vi en doloro,

Kaj kondukis vi min

Ĝis la kamp’ post vilaĝ’.

Por la voj’ malproksima

Vi min benis en ruĝa aǔroro,

Kaj viŝtukon donacis broditan kun franĝ’,

Kaj viŝtukon donacis memfaran, broditan kun franĝ’.

 

Por feliĉ’, por destin’

Ĝin donacis patrino,

Por la bona memor’

Por protekt’ de l’ devi’.

Mi ĝin sternos porlonge,

Kiel vojon de l’ vivo senfina,

Kiel vojon de l’ vivo, donita de vi,

Kiel vojon de l’ vivo, donita, patrino, de vi.

 

Mi rigardos kun am’

La viŝtukon skarlatan, --

Eksusuros la herboj

Kaj kantos birdar’, --

Rememoros sopire

Mian hejmon kaj panjon amatan,

Vian amon, varmegan kun dolĉa amar’,

Vian amon, varmegan, ho panjo, kun dolĉa amar’.

 

 

OJ,  EN  ĈERIZA  ĜARDENET’

 

Oj, en ĉeriza ĝardenet’ 

Aŭdiĝas najtingala kant’.

Mi petis lasi hejmen min,

Sed min ne lasis la amant’.

 

Mi estas via por ĉiam,

Sed jam proksimas la aǔror’,

Revenos mia patrinet’,

Ekvidos, ke mi estas for.

                 

Forestis kial, la filin’,

Kie pasigis nokton vi?

La harplektaĵo en malord’

Kaj en okuloj larma bril’...


La harplektaĵo en malord’

Ĉar amikin’ displektis ĝin,

Sed en okuloj larma bril’

Ĉar la amant’ forlasis min.

Comments