Romanco pri blanka acacio

Muziko de V. Basner, vortoj de M. Matusovskij

Traduko de T. Auderskaja

ROMANCO PRI BLANKA AKACIO


Plene silentis la urbo sub varma vent’,

Tril’ najtingala karesis ja nin.

Blankaj grapoloj kun ĉarma aroma sent’

Nin ebriigis pli forte ol vin’.

 

Spiris ĝarden’ per freŝeco printempa jam,

Plenis de akvo malluma ravin’...

Enprofunditaj en nia unua am’,

Estis ni junaj, feliĉaj sen fin’.

 

Pasos la tempo, la harojn blankigos ĝi,

Ŝiros foliojn de la robini’;

Nure la vintro blizarde kaj kun pasi’

Rememorigos pri ili al ni.

 

Kiam la vent’ furiozas sub firmament’,

Pensas mi triste kun akra dolor’:

Blankaj grapoloj kun ĉarma aroma sent’

Restos ja sole en mia memor’.

Restos por ĉiam en mia memor’. 

Comments