TRADUKITA POEZIO‎ > ‎

M. Cvetajeva: Poemo, verkita en mia naskiĝtago; Mi scias la veron...; El templo severe aspekta…; Kie la cignoj?..; Ve al vi, aristokratoj…; El la ciklo «Versoj por Ĉeĥio (Marto)»; Obskurad’…; Mi portas lian ringon kun fier’…; Mortint’ revivos…(el la ciklo «Don'»).


 

Poemo, verkita en mia naskiĝtago

 

Animo en dolor’,

Kolero pro la am’.

Ĉehio en la plor’,

Madrido en la flam’.

 

Minacas nigra mont’

Al tuta hela lum’.

Pro abomen’ kaj hont’

Ne sonu tedeum’.

 

Rezigno al ekzist’!

En la malhoma get’

Mi vivu por rezist’!

Kun lupoj de parget’

 

Ne hurlu mi en ĥor’.

Kun ŝarkoj de servil’

Ne flosu mi laŭ flu’

Malsupren, kun humil’.

 

Mi ne bezonas tru-

ojn por la flar’ kaj vid’.

Al monda plendetru’

Respondo nur – rezist’!Mi scias la veron...


Mi scias la veron! Antaŭajn verojn – for!

Ne devas okazi de homo kun hom’ bataloj.

Rigardu: vespero, baldaŭ la nokta hor’.

Pri kio – poetoj, amantoj kaj generaloj?


Jam vent’ susuras, jam rosojn sternas juni’,

Jen venas stela blizard’ en ĉielon glacian,

Kaj sub la tero baldaŭ ekdormos ni,

Ĉiuj, kiuj surtere ne lasis endormi unu l’ alian.El templo severe aspekta…


El templo severe  aspekta

Vi venis al placa tumult’...

– Libero! – la Damo Perfekta,

De ĉiaj nobluloj belkult’.


Okazas terura kunkanto, –

Anstataŭ la meso – milit’!

– Libero! – putin’ provokanta

Sur brust’ de ebria bandit’!Kie la cignoj?..


– Kie la cignoj? – Ili iris for.

– Kaj korvoj? – Ilin ni plu devos havi.

– Kien la cignoj iris? – Flugis sor.

– Por kio? – Por flugilojn blankajn savi.


– Kaj kie paĉjo? – Dormu sub ikon’,

Tuj la ĉeval’ mirakla sonĝon trenos.

– Kien veturos ni? – Al cigna Don’,

Al blanka cigno mia ni alvenos.

 


Ve al vi, aristokratoj…


Ve al vi, aristokratoj,

La riĉuloj – en deprim’.

Sed mi antaŭ la soldatoj

Ne kliniĝos pro ektim’.

 

L’ urbo ĝemas kaj rabias,

Lun’ – en vina atmosfer’.

Sed plebanojn mi defias,

Mi, fiera en mizer’.

 


 LA POEMO 8 

(El la ciklo «Versoj por Ĉeĥio (Marto)»)


L’ animo en dolor’!

Kolero pro la am’!

Ĉeĥio en la plor’!

Madrido en la flam’!

 

Minacas nigra mont'

Al hela mond' per blind'!

Redonu mi pro hont'

Bileton de l' Kreint'.

 

Mi negas je ekzist’:

En la malhoma get’

Plu vivi sen rezist’,

Kun lupa raba best’

 

Kunhurli en la hord’,

Kun ŝarka kamaril’

Kunflosi preter bord’–

Malsupren  kun humil’.

 

Mi ne bezonas tru-

ojn por aŭd-vida uz’.

Al monda plendetru’

Respondo nur - rifuz’!Obskurad’…


Obskurad’. – Uragan’. – Sodom’.

Gardu Neston en via Dom’!

Fideleco kaj nobla Dev’

Sentinelu por via serv’.

Dio regu en via kor’,

Blanka gardo por vi – l’ Honor’!

Estu via domnest’ – insul’,

Ke ne venu al ĝi – Fremdul’.

Tomb’ de avo, ĝarden’ de fil’ –

Savu ilin en la azil’!

Altu spite al misa sort’

Kverk’ prapatra en via kort’!Mi portas lian ringon kun fier’…


S. E.[1]

Mi portas lian ringon kun fier’!

– En Eternec’ – l’edzin’,  ne por parado! –

Lia vizaĝ’ kun akra karakter’ –

Kiel la spado.

Senvortas lia buŝ’, dolora ark’,

Tragike konkavitas liaj vangoj.

Defie montras sin nobleca mark’ –

Du praaj sangoj.

Li sveltas per sveltec’ de juna kan’.

Kiel abismoj logas la okuloj! –

Sub brovoj – la flugiloj en elan’ –

Du bluoj.

Li – kavalir’, fidela mi vasal’,

– Al ĉiuj, kiuj morton ne evitas! –

Similaj – en la tempoj de fatal’–

Poemojn verkas – eŝafodojn spitas.Mortint’ revivos…

(el la ciklo «Don' »)


Mortint’ – revivos kaj vivinto – mortos.

Kaj iam en futura lecion’:

– «Kie vi estis?» – la demando tondros,

Kaj ektondregos la respond’: «Ĉe Don’».

 

 – «Kion vi faris?» – «Staris ni martire,  

Laciĝis kaj endormis post opon’».

Kaj  en vortar’ enskribos nep’ admire

Post vorto «Dev’» fieran vorton «Don’».


Traduko de Tatjana Auderskaja


[1] S.E. – Sergeo Efron, la edzo de M. Cvetajeva

Comments