TRADUKITA POEZIO‎ > ‎

F. Tjutĉev

Rimarkis roma orator’...


Rimarkis roma orator’

Dum la tempest’ civilmilita:

«En nokt’ de l’ Rom’ pereigita

Ekvivis mi en morna hor’».

Jes! – Sed la brilo adiaŭa

De l’ sanga kaj majesta stel’

Rememorigos pri la bel’

De l’ Roma gloro hieraŭa!Naturo estas sfinks’...


Naturo estas sfinks’. Kaj des pli certe ĝi

Per sia tento pereigas homon,

Ĉar eble, de pratempo ĝian nomon

Mister’ neniu ombras per vizi’.Silentium!


Silentu, kaŝu en sekret’

Vi sentojn, revojn en kviet’.

En la profundo de l’ anim’

Cirkulu ili en intim’,

Kvazaŭ stelar’ en firmament’, -

Vi ĝuu ilin en silent’.

Kiel la kor’ esprimu sin?

Ĉu malfermiĝu via sin’

Por aliulo kun raport’?

Sed penson ne esprimas vort’!

La akvojn fuŝos turbulent’, -

Vi trinku ilin en silent’.

En via kor’ troviĝas mond’:

Mirakla kaj mistera rond’

De l’ pensoj, pretaj por detru’;

Ĝin neniigos ajna bru’,

Blindigos sun’, dispelos vent’, -

Aŭskultu ilin en silent’!

 

Traduko de Tatjana Auderskaja
Comments