TRADUKITA POEZIO‎ > ‎

A. Blok


Lanterno. Nokto. Apoteko....

 

Lanterno. Nokto. Apoteko.

Sensenca kaj obtuza lum’.

Vi vivu, peke aŭ sen peko –

Sed restos sama vivresum’.

 

Turniĝas cirklo triviala,

Kaj post la mort’ denove ek:

Glacia bril’ de l’ akv’ kanala.

Lanterno. Nokto. Apotek’.


 

  Vulturo


Vultur’ flugadas laŭ la rond’

Super herbejo kaj kabano,

Spektante al dezerta mond’.

Patrino ploras al infano:

«Jen, prenu, pan’. Jen, suĉu, mam’.

Humila estu por ĉiam».

 

Tra la jarcentoj, tra la flam’,

Tra sangribeloj, vin koncernaj,

Vi restis sama, mia land’,

Belec’ postplora kaj eterna.

Ĝis kiam ploros la patrin’?

Ĝis kiam bird’ timigos ŝin?

 


Ne dormas oni, ne memoras...


Ne dormas oni, ne memoras,

Ne vendas. Super nigra strat’

Sonorilegoj ĝeme sonas,

Turmentas nokton sen kompat’.

 

Super kreaĵo de la homo,

Kiun li pereigis mem,

Super sufero, morto, vomo

Sonoras paska rekviem’.

 

Super vantec’ de l’ mond’ kruela,

Kaj l’ sento, nesavebla jam.

Sonoras super palt’ zibela,

En kiu estis vi tiam.

 


Kiel penega estas la ekzist’...

 

Kiel penega estas la ekzist’

Inter vivantaj homoj – por neviva.

Kaj pri tragikaj sentoj kun la trist’

Rakonto al la mens’ naiva!

 

Kaj serĉ’ de l’ klaro en haosa noktfantom’,

Ordigo de neordigita sentblizardo,

Por ke laŭ pala respegul’ de l’ arto

La mortbruligan vivon konu hom’!

 Tradukoj de T. Auderskaja 

Comments