TEST‎ > ‎

Ukrainaj popolaj kantoj

UKRAINIAJ  POPOLAJ  KANTOJ

 

 

BRODITA  VIŜTUKO

Kara mia patrin’,

Ploris vi en doloro,

Kaj kondukis vi min

Ĝis la kamp’ post vilaĝ’.

Por la voj’ malproksima

Vi min benis en ruĝa aǔroro,

Kaj viŝtukon donacis broditan kun franĝ’,

Kaj viŝtukon donacis memfaran, broditan kun franĝ’.

 

Por feliĉ’, por destin’

Ĝin donacis patrino,

Por la bona memor’

Por protekt’ de l’ devi’.

Mi ĝin sternos porlonge,

Kiel vojon de l’ vivo senfina,

Kiel vojon de l’ vivo, donita de vi,

Kiel vojon de l’ vivo, donita, patrino, de vi.

 

Mi rigardos kun am’

La viŝtukon skarlatan, --

Eksusuros la herboj

Kaj kantos birdar’, --

Rememoros sopire

Mian hejmon kaj panjon amatan,

Vian amon, varmegan kun dolĉa amar’,

Vian amon, varmegan, ho panjo, kun dolĉa amar’.

 

 

OJ,  EN  ĈERIZA  ĜARDENET’

 

Oj, en ĉeriza ĝardenet’                                   Forestis kial, la filin’,

Aŭdiĝas najtingala kant’.                               Kie pasigis nokton vi?

Mi petis lasi hejmen min,                              La harplektaĵo en malord’

Sed min ne lasis la amant’.                            Kaj en okuloj larma bril’...

 

Mi estas via por ĉiam,                                   La harplektaĵo en malord’

Sed jam proksimas la aǔror’,                        Ĉar amikin’ displektis ĝin,

Revenos mia patrinet’,                                  Sed en okuloj larma bril’

Ekvidos, ke mi estas for.                               Ĉar la amant’ forlasis min.

 

 

 

Comments