TEATRAĵOJ‎ > ‎

Rok-opero

T. Auderskaja

1 AKTO


Elira ario de la Duko.
Kiam malfermiĝas kurteno, li staras sur la scenejo en tradicia pozo kaj kantas (laŭ la melodio “I see the bloody distraction and elimination because of one man”)
- Mi vidas belan prosperon de l’ lingv’ Esperanto en urbo Odes’.
Mi havas fortan esperon, ke plenumiĝos belega promes’,
Promes’, promes’, en urbo Odes’,
Ke kreskos movado en urbo Odes’!

Alkuras knabino, poste knabo.  
Knabino: Ho, kie trovi ĝin? Neniu en Odessa scias, kie troviĝas Verdaĵo! Ho, knabo, eble vi scias? Kie estas “Verdaĵo” en Odessa? 
Knabo: Verdaĵo estas ĉie en Odessa! En nia urbo tre multas arboj, (h)erboj, kaj orboj – aĥ, arbustoj... kaj bustoj... Ekzemple, la busto de Zamenhof; kaj multaj aliaj belaj bustoj (rigardas ŝian buston).
Knabino: Ho, vi nenion komprenas! Mi serĉas Esperanto-klubon “Verdaĵo”. Mi aŭdis, ke ili organizas junularan ekspedicion al naturo, kaj mi volas aliĝi. Mi tiel ŝatas verdan naturon... veran naturon... viran naturon... veran viran naturon...
Knabo: Nu, tiam vi trafis ĝuste. Mi estas el tiu klubo; kaj morgaŭ startos la ekspedicio. Interalie, kia estas via nomo?
Knabino: Mi estas Ina.
Knabo: Kaj mi estas Anton.
Knabino: Aĥ, mi tiel amas Esper-Anton!

Kantas kune (laŭ la melodio “La kri’”):
Rf. :   Al naturo – estas deziro de ni, de ni!
          Al la Dnestro – estas deziro de ni!
                                            Ni ŝatas la verdan naturon,
                                            Nin ravas kantad’ de birdar’,
                                            Transiras ni la urbomuron,
                                            Sed kuras ni ne al la mar’!
Rf.

2 AKTO

oro de “Verdaĵo” (laŭ la melodio de “Ĥoro de apostoloj” el “Jesus Krist –superstar”)
                                            Ni en tendoj loĝas sur la bordo,
                                            Kaj vekiĝas ni kun la aŭror’.
                                            Komendant’ severe vokas nin al ordo,
                                            Kaj pro ni disflugas birda ĥor’...

Aperas la Komendanto.
Komendanto: Hej, 2 personoj por la akvo: remu al alia bordo kaj prenu el fonto; 2 personoj por lignaĵo: grimpu al arboj kaj prenu po plenbrakoj; 2 personoj por aero: prenu po fosilo kaj elfosu fin-fine novan necesejan kavon!
Deĵorantoj – al kuirejo; ĉiuj aliuj – al scienca ekskurso! 

Aperas la Ekskursgvidanto, kantas (laŭ la melodio de “Eskadron” de Gazmanov), saltante kaj gestikulante:
                           La ekskurso al kana ĝangal’,
                           Sekvu min, ho junuloj, sen tim’!
                          Ni trahakos la vojon en kana ĝangal’,
                          Unusola nur restos viktim’ !
                          Sola dronos en marĉo viktim’!

La ekskurso por birda observ’!
Sekvu min, ho junuloj, sen tim’!
Ni surgrimpos la arbojn por birda observ’,
Unusola nur restos viktim’ !
Falos teren nur sola viktim’!

                          La ekskurso al stepa herbej’!  
                          Sekvu min, ho junuloj, sen tim’!
                          Ni kolektos la herbojn en stepa are’
                          Unusola nur restos viktim’ !
                          Pro varmeg’ svenos sola viktim’!

La ekskurso al delta marĉej’!
Sekvu min, ho junuloj, sen tim’!
Ni esploros hirudojn en delta marĉej’,
Unusola nur restos viktim’ !
Mortmordita hirude viktim’!

                           La ekskurso al kana ĝangal’!
                           La ekskurso por birda observ’!
                           La ekskurso al stepa herbej’!
                           La ekskurso al delta marĉej’!
                           Sekvu min, ho junuloj, sen tim’!

Svingante papili-kaptujon, foriras sola.


3 AKTO

Vespere. 
Ĉiuj kune aŭ alterne:
-Tiu legomo estas frandaĵo de gnomoj...
-Sur la flago de Nederlando oranĝa strio simbolas protestantojn, verda – katolikojn; sed kion simbolas la blanka strio? – Unu minuton por respondo !
-En Parizo oni produktas parfumojn por hundoj – ĉu vi kredas aŭ ne?
-Io ronda... Ĉu kapo? Ne, abstrakta nocio... Nu, montru plu!
-Ĉu vivanta? Ĉu farita de homo?
-Estas kontakto!
Ina: Ne, vane mi venis ĉi-tien! Eĉ kontaktoj ĉe ili estas intelektaj.
Godzila: Ĉu vi volas alian kontakton? Nu, ni iru! (Kaptas ŝin, levas, forportas).
                                  (Plena mallumo)

4 AKTO

Matena kunveno.
Ekspedici-gvidanto: Do, hieraŭ ni konstruis 0,2 da nesto por agloj; rompis 41 branĉon de la observa arbo kaj dum 4 horoj kalkulis 0,4 birdojn. Kaptis 47 hirudojn; el ili 43 kaptis Anton per siaj propraj femuroj. Aliro al nia ĉampiono nur po unu, kaj kun retenita spiro. Li kuŝas en la tendo 03. 
Al hieraŭaj deĵorantoj mi proklamas riproĉon: ja ne eblas fari vespermanĝon nur el kondensita lakto!
Ĉiuj kune: E-e-e-e-eblas!
Ekspedici-gvidanto: Kaj la ekskursoj hodiaŭ...
                                 (Plena mallumo)

5 AKTO

Ina: Adiaŭ, amikoj! Estis neforgeseblaj tagoj! Ĉu ni forgesos tiujn belajn trilojn de kuloj nokte, tiujn deĵoradojn apud lignofajro, tiujn pizajn supojn kaj intelektajn ludojn?! Ne, mi neniam estis en tia ekspedicio!
Kantas (laŭ la melodio “Ĝis revido, kara, ne forgesu min“):
                               Ĝis revido, Dnestro, ne forgesu min!
                               Ĝis revid’, Odeso, ne forgesu min!
                               Ĝis revid’, „Verdaĵo“, ne forgesu min - 
                               Mi revenos por sekva tendar’!
Ĉiuj kune:
                             Ĝis revido, Dnestro, ne forgesu nin!
                             Ni eltenis ĉion-ĉion kun obstin’,
                             Ni feliĉis sur viaj bordoj,
                             Dankon, Dnestro, ho dankon al vi!


FINO
Comments