ORIGINALA PROZO‎ > ‎

3 fragmentoj el la jaro 1990

***

Reen, reen, senĉese reen volviĝis liaj pensoj. 
En firma nepenetrebla skatolo de lia kranio flagris kaj eksplodis senelira morno.
Senelire staris li ĉe la muro. 
Post kelkaj minutoj oni mortigos lin.
Plena ondo de vivopovo subite superinundis lin.
Per flava flamo li soris supren, al la ĉielo, al la suno.
Varmecon de la Suno eksentis li, kaj varma flav-ruĝa makulo superverŝis lin,    dissolvis, diskorpuskuligis  en tiu varmega Suno, senlima mondo.
Post kelkaj minutoj li estis morta.
Kaj libera.

*** 

Li iris laŭ la ponto.
Maldika, griza, alta, li enpikiĝis en la spacon – kaj subite falis malsupren, kvazaŭ senforte, kun pendantaj brakoj.
Sube kuregis aŭtoj, senvoĉaj kaj rapidaj.
Apude estis griza ĉielo kaj griza spaco.
Ĉielo proksimiĝis.
Li iris rekte tien, al griza ĉielo, dissolviĝante en ĝi, mem griza kaj senespera; li kreis sian mondon, la mondo kreis lin, kaj ili ambaŭ dissolviĝis unu en la alia.
Nenio.

Lia korpo en blua ĉemizo kaj ĝinsoj kuŝis inter aŭtoj sur griza pavimo, el-sub la kapo makuliĝis obskura flako.
Svarmis ruĝ-violaj aŭtoj.
Ne plu estis griza mondo. Finiĝis senespero.
La korpo de la Savinto de la mondo kuŝis sur la griza pavimo sub la ponto. Bluis ĉemizo. Ruĝis aŭtoj.

***

La pleneco de materio inundis lin. Jen densiĝis la juneco, tiom malproksima, jam travidebla, oscilanta, vakua. Solidiĝis aĵoj en ilia firma tuŝebleco; ektintis, eksonoris, ekflamis sonoj; odoroj superŝutis lin kiel striktaj insuletoj; ĉio brilis en flavega varma suno.
Vento de vivpleneco denove glitis sur liaj vangoj; maro…atendis lin…
Laŭ kurbaj ŝtonaj stratetoj malsupreniris li al la maro. Ŝtonaj koridoroj kondukis lin tien, kie, sub blua marĉielo, la rokoj montris sian grizan potencon. La sama potenco tiris lin al kaskado de gutoj, grapoloj da akvo, kreskantaj sur blua ĉiela fono. 
«Fontanoj de kristal’», la vivifonto…
Ankoraŭ unu paŝo – kaj per tuta sia pezo akvoarboj ruinfaligis lin, disbatante lin, dispecigante lin je la samaj gutoj, eroj, kiaj ili mem estis.

Li kunsolviĝis kun la «primara potenco».
Comments