ORIGINALA POEZIO‎ > ‎

В ПАМЯТЬ О … (MEMORE AL …)

Tatjana AUDERSKAJA

В ПАМЯТЬ О … 

 

Облетаем,

Улетаем,

Ветром сорваны, как листья с голых веток.

Легкокрылы,

Полны силы

Были. Осень накидала чёрных меток,


Потому что время наше вышло,

Устарели навыки и знанья,

Тихо меркнут прежние заслуги,

Потому что не перелетишь ло-

гических пределов мирозданья.


Был живое –

Стал в покое.

И напрасно тёмное отчаяние.

Слов потоки,

Некрологи

Отзвучали. Дальше – лишь молчание.MEMORE AL …


Flugas kirle

Kun la spir’ le-

ĝera de aùtune blova vento.

Estis fortaj

Kaj senmortaj –

Ja kredigis nin interna sento,


Ke por ĉiam daùros la plenpovo.

Sed fiaskis nia aventuro

Kaj vidinde vana estis provo

Preterpasi leĝojn de l’ naruro.


Ĉio ĉesis.

Ni forgesis,

Kion iam sciis kaj scipovis.

Jam humilaj,

Senutilaj,

Ni azilon serĉis, sed ne trovis.


Октябрь 2020, при известии (ложном) о смерти А. Гончарова

Comments