ORIGINALA POEZIO‎ > ‎

Limerikoj

Tatjana AUDERSKAJA

LIMERIKOJ

 

Iu person' el Kievo

Longe dronadis en revo.

Poste li revekiĝis,

Kaj terure timiĝis,

Ĉar okazis al revo la krevo.

 

Iu knabin' el Odeso

Falis en am' sen permeso.

Ŝi suferis kaj ĝuis,

Kun pasi' rendevuis,

Sed finiĝis ja ĉio per ĉeso…

 

Iu sprita rabisto el Bresto

Prenis kason tutplene, sen resto.

Estis en tiu kas’

De la mono amas’:

Unu groŝo sur fundo de l’ kesto.

 

Iu juna student’ el Rostovo

Foje dormis en fremda alkovo.

Kiam venis maten’

Li rimarkis kun splen’

Ke ĉe li restis  sola ĉurovo.

 

Iu bela virin’ el Barato

Kredis, ke ĉiu vir’ estas frato.

Post nelonga turne’

Ŝi komprenis, ke ne,

Sed ne estis por ŝi sortobato.

 

Brita sir’ Isaak, saĝa homo,

Ĉiam timis eliri el domo.

Lin ne trafis fripon’

Tamen falis plafon’

Kaj ĝi pezis pli multe, ol pomo!

 

Iu usona virino

Volis lavi nur per lavmaŝino.

Sed... ho, kiu konfuz’!

Ne sukcesis amuz’:

Estas «lavi» ne «love»! Punkto, fino.

 

Iu turka paŝa’ en haremo

Ekdeziris koiti ĝis tremo.

Sed diskuris inar’,

Kaj li restis sen par’.

Venis emancipad’ al haremo!

 

Iu virin’ el Komio

Tre similis al mava simio.

Kaj ne nur la vizaĝ’,

Bedaŭrinde la saĝ’

Sama, kiel ĉe l’besta specio.

 

 

Iu gaja drinkul’ el Torino

Iam trinkis tro multe da vino.

En haladz’ de l’ ebri’

Vidis li inojn tri

En la lok’ de la propra edzino.

 

Iu kalva person’ el Kanbero

Promenadis en granda sombrero.

Ho, terura moment’!

Forte blovis la vent’,

Kaj ekflugis li al stratosfero.

 

Iu frizist’ el Taŝkento

Amindumis kun granda serpento.

Pro brakuma sufok’

Li vekiĝis en ŝok’...

Sed ne restis jam tempo por pento.

 

Bela damo el land’ Rumanio

Serĉesploris pri biokemio.

Foje el la matras’

Tralikiĝis la gas’...

Fil’ naskiĝis pro la reakcio.

 

Iu povra soldat’ el kazerno

Perdis monon sub strata lanterno.

Jen briletas moner’!

Li sin klinis al ter’...

Lin akceptis profunda poterno.

 

Iu juna poet’ el Lepanto

Enamiĝis al lingv’ Esperanto.

Venis li al Kongres’,

Sed – ho ve, malsukces’!

Kaj popol’, kaj simbol’ – por brokanto!

 

Iu usonanin’ el Ĉinio

Tre suferis pro rena hernio.

Dum futbal’-mondial’

Post triop-seks-batal’

De l’ malsano jam restis nenio!

 

 

Comments